Osteopathie

baby's en k​inderen

Osteopathie bij baby’s en kinderen

 ​De behandeling bij baby's en kinderen verloopt met uitsluitend zachte technieken. 
De geboorte is een ingrijpende gebeurtenis op het lichaampje. De eerste zes weken past het lichaam van de pasgeborene zich snel aan aan zijn leven buiten de baarmoeder. Soms verloopt een bevalling niet zo vlot, soms waren er hulpmiddelen nodig of lag de baby lang in stuit. De baby heeft dan al snel aanwijsbare klachten. Dikwijls zien we een beperkte nekbeweging of een afgeplat hoofdje, al dan niet met reflux of krampen, zuig-of slikproblemen.. en huilt de baby erg veel. Soms huilt hij ook door overprikkeling.  Met uitsluitend subtiele en zachte pijnloze handelingen voelen we of er restricties zijn en geven we de baby zijn comfort weer om zonder gefixeerde patronen op te groeien. 

Bij peuters, kleuters en schoolkinderen heeft elke ontwikkelingsfase zijn knelpunten. Groeien gaat gepaard met vallen en opstaan. Opgelopen traumata herstellen dikwijls na een tijdje, maar soms past het jonge kind zijn houding onbewust aan of blijft er bij bepaalde activiteiten een pijn of angst over. Door de beweeglijkheid te herstellen geven we de bewegingsvrijheid terug. Een kind dat zich niet goed in zijn vel voelt, krijgt snel een label op geplakt. Prestatiestress op school, stress en te veel prikkels kunnen leerstoornissen en onverklaarbare of atypische hoofd- en buikpijn veroorzaken. Ook hier heeft osteopathie een toegevoegde waarde.

adolescent​en