Wat is osteopathie?

Osteopathie is een complementaire (aanvullende) geneeswijze met als doel het op gang brengen en het optimaliseren van de innerlijke stroom van processen in het lichaam.

Het is een manuele geneeskunst, waarbij de osteopaat tracht de beweeglijkheid van uw lichaamsweefsel te stimuleren, om zo genezing te bevorderen.
Hiervoor worden uitsluitend manuele technieken gebruikt.

Alles wat leeft beweegt, en alles wat beweegt leeft.

Beweeglijkheid van weefsel speelt binnen de osteopathie een belangrijke rol. Alle weefsels in het lichaam (botten, spieren, organen, bloedvaten, fascae, zenuwweefsel en hersenen) staan in directe relatie tot elkaar.

Als er ergens in het lichaam een verminderde beweeglijkheid van weefsel optreedt, wordt de doorbloeding of zenuwgeleiding van dit weefsel verstoord, zo kunnen er allerlei klachten ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan functionele klachten zoals blokkages, stijfheid, rugpijn of migraine.... en vele andere.

De osteopaat zal manueel de beweeglijkheid van elke structuur binnen het menselijk lichaam beoordelen. De osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van de klachten. Met zacht uitgevoerde technieken worden deze structuren behandeld, de doorbloeding en zenuwgeleiding wordt terug hersteld, en zo kan het lichaam via zijn zelfgenezend vermogen , zijn "Homeostasis" (zijn evenwicht) terug vinden.

De osteopaat behandelt vanuit een holistische visie.
Osteopathie behandelt geen aandoening of ziekte, maar de mens in zijn totaliteit.

 

Hoe werkt een osteopaat?

Een osteopathie behandeling is een "total body-adjustment".

Tijdens de eerste behandeling wordt er aan de hand van een anamnese, klinisch onderzoek, resultaten van de eventueel gemaakte beeldvorming een totaal beeld van uw klachten opgesteld.

Een algemene osteopatische behandeling verspreidt zich uit over drie behandeldomeinen die afhankelijk zijn van elkaar:
Pariëtale osteopathie: via het bewegingsapparaat van beenderen, gewrichten, spieren....
Viscerale osteopathie: via de beweging van organen en hun fasciae;
Cranio-sacraal therapie: de beweging van de schedel, wervelkolom, bekken en fasciae.

Zo zal de osteopaat de bewegingsvrijheid van het musculo-skeletale stelsel onderzoeken en behandelen.
Hiervoor gebruikt de osteopaat een verscheidenheid aan technieken zoals mobilisaties, soft tissue technieken en manipulaties. De osteopaat wordt opgeleid om deze zacht uit te voeren en wordt daarom de "zachte kraker" genoemd.

Ter hoogte van de organen en hun omliggende weefsels kunnen verklevingen of mobiliteitsverlies ontstaan na een operatie of ten gevolge van een verkeerde houding.... Deze bewegingsrestricties in de organen en hun fasciae worden gemobiliseerd en de doorbloeding wordt verbeterd.

De schedel bestaat uit een aantal botstukken. Deze botstukken worden verbonden door "suturen" of naden, die de schedel een flexibiliteit geven gedurende het hele leven. Vanuit deze structuren vertrekken een aantal vliezen (fasciae) die door het hele lichaam lopen. Deze vliezen omringen onze hersenen, het ruggenmerg, de organen en al onze spieren, zenuwbanen en bloedvaten. De interstitiële stroming tussen de schedelbotten, het bekken, en de fasciae wordt met cranio-sacraal therapie geoptimaliseerd. Zo kan een osteopaat door op de schedel te werken andere plaatsen in ons lichaam beïnvloeden

Door de holistische aanpak, waarbij het lichaam als één entiteit wordt gezien, heeft de klassieke osteopathische behandeling effect op verschillende aspecten van het lichaam.
Er kan een oplossing geboden worden voor diverse klachten.
De osteopaat gaat steeds op zoek naar de oorzaak van de klachten.

 

Waarom naar de osteopaat?

Wordt u 's morgens wakker met pijn in de rug?

Heeft u het moeilijk om op gang te komen en dit betert na een half uurtje?
U voelt de ganse dag een zeurende pijn in de nek of rug?
U heeft hoofdpijn als een band over uw hoofd?
Die stijve nek blijft terugkomen.
Heeft u een moeilijke stoelgang? Of u heeft last van spastisch colon?
" Mevrouw, het zijn maar spanningen, doe het wat rustiger aan!" Gelukkig is dit in vele gevallen niet waar...

Veel voorkomende indicaties:

 • Alle Nek-en rugklachten
 • Alle gewrichts- en spierklachten
 • Hoofdpijn, migraine, whiplash
 • Hyperventilatie en ademhalingsproblematiek
 • Orgaandysfuncties (vb: reflux, constipatie, IBS,..)
 • Uro-genitale klachten, sexuele problemen.
 • Sportletsels
 • Aangezichtspijnen, kaakproblemen, oorsuizing,...
 • Keel, neus en oorproblemen
 • Voedingsproblemen
 • Vitaliteit, burn-out
 • Psychische en emotionele dysfuncties
 • Neurologische dysfuncties en tintelingen

Het behandelgebied van de osteopaat is het hele lichaam, alle indicaties opnoemen is niet mogelijk.

Bij Osteopaat Katja Hupko kan u terecht voor osteopathie bij volwassenen, babies en kinderen, en sporters. Ook voor de vrouw en haar specifieke problemen schenkt zij speciale aandacht.

Katja Hupko behaalde haar graad Osteopathie D.O. met een gevalideerde studie in de behandeling van constipatie met significant resultaat.
Osteopaten leren in hun opleiding in de klachten van patiënten bepaalde afwijkingen en ziektebeelden te herkennen welke niet geschikt zijn voor osteopatische behandeling. In zo'n geval wordt de patiënt terug naar de huisarts verwezen.