Osteopathie voor haar

Het vrouwelijk lichaam verdient speciale aandacht! In haar leven ervaart elke vrouw allerlei lichamelijke veranderingen. De balans van haar lichaam start in haar bekken. Een verstoring in het evenwicht van haar bekken kan een weerslag hebben op heel haar lichaam.Dit vrouwelijk bekken verliest snel zijn balans door allerlei invloeden zoals: door zwangerschappen, door bekkenpijnen ten gevolge van verkeerde houding of door 'al die mooie schoenen', door urinaire problematiek, door constipatie, door hormonale schommelingen, door bekkeninstabiliteit maar ook door spierzwakte.....Dus zowel het spierstelsel als de inwendige vrouwelijke organen en hun hormonen hebben hun invloed.

In de zwangerschap worden de bindweefselige structuren van het bekken flexibeler. Deze flexibiliteit van het bekken is bevorderend voor de indaling van de baby en voor de bevalling. Een goede behandeling van bekkenproblematiek in de zwangerschap is belangrijk voor mama en baby en voorkomt problemen post-partum bij zowel mama als baby. Ook de bevalling zelf kan het bekken van de vrouw zwaar belasten. Niet zelden blijven er sluimerende bekkenrestricties die op termijn elders in het lichaam klachten kunnen veroorzaken. Nek- en spanningspijnen en zelfs een post-natale depressie kan een gevolg zijn...
Ook fasciale restricties door oncologische of gynecologische ingrepen, en ook sexuele problematiek kunnen de vrouw uit evenwicht brengen. En dit niet alleen lichamelijk maar ook emotioneel.
Zo kan een lichamelijke behandeling je ook emotioneel versterken.
Veranderingen in het bekken van de vrouw hebben hun weerslag op haar volledige persoon.

Maar niet elke lichamelijke klacht wordt verstoord vanuit het bekken. Alle lichamelijke klachten worden bij elke behandeling besproken en geëvalueerd op al dan niet onderling verband.

Ook de algemene dagelijkse belasting is fysiek en mentaal groot. Het combineren van haar job met haar partner en haar moederschap laat meestal niet veel tijd over voor haar zelf. De innerlijke rust neemt af. Dit kan onbewust fysiek gaan doorwegen. Voordat ze het goed beseft, treden chronische klachten op zoals hyperventilatie , fibromyalgie en andere stressgerelateerde aandoeningen. Met allerlei therapieën helpen we graag haar innerlijke rust terug te vinden.