Hyperventilatie

Je wil het goed doen, je wil niet falen, je streeft naar perfectie, je wil iedereen plezieren, je kent geen rust, je gaat door maar je vergeet jezelf! Je vergeet te voelen! en je beseft het niet!

Je voelt je plots niet meer goed. Je onderging allerlei onderzoeken maar er kwam niets uit. Je lichaam gaat in overdrive, je verliest je controle! Uit angst voor deze gevoelens krijg je nog meer angst, maar je bent er jezelf niet van bewust. Hyperventilatie slaat toe.

De acute hyperventilatie aanval is zeer duidelijk. Maar de meeste symptomen zijn eerder vaag, zoals: hoofdpijn, wazig zien, duizeligheid of ijlheid, neiging tot flauwvallen, opgeblazen gevoel, pijn in borst of maagstreek, misselijkheid, frequent zuchten, lucht happen, slaapproblemen algemene zwakte of vermoeidheid, algemene angstigheid en onrust, concentratiestoornissen, hartkloppingen, verstijven van de mond, handen en vingers; tintelingen op de huid, .......

De therapie bestaat uit ademhalingstechnieken samen met trainingen in verschillende relaxatietherapieën.

De behandelingen vinden 1 maal per week plaats en verwachten een actieve medewerking in de praktijk maar vooral alle dagen thuis!